Konveyör Bant

Konveyör Bant

Sıyırıcı

PTPU Poliuretan Tungsten Bıçaklı Birincil Sıyırıcı

Her türlü uygulamada, özellikle yüksek derecede aşındırıcı malzemelerin taşındığı konveyörlerde kullanılabilirler.
Sıyırıcı Bıçaklar
Tambura teğet bir düzlemde çalışırlar. Tungsten bıçakların aşınma değerleri çok iyidir ve çok uzun süre çalışırlar. Poliüretan gövdeye 2  civata  yardımıyla  monte  edildikleri  için  de değiştirilmeleri çok kolaydır.
 
Bıçakların Saportları
Bıçakların 2 adet saportu vardır; biri poliüre-tan, diğeri kauçuk. İki farklı elastomerden oluşan saport seti sıyırıcımıza ekstra bir esneklik, harekete uyum özelliği ve banta sabit basınç uygulama   yeteneği   verir.   Saportların   ayrıca darbe sönümleme özelliği de üst düzeydir.
 
Sıyırıcı Saportları
Sıyırıcı saportları 124 mm’lik segmentlerden oluşur, çift elementli yapısı sayesinde bant yüzeyinde bir tüz gibi süzülür ve banta zarar vermez.
 
Sıyırıcımızın gövdesi sağlam metal profill-erden oluşur. Sıyırıcının pozisyonunu belirlemek ve ilk baskıyı ayarlamak için kızaklı kılavuzu vardır. Uyumlu geometrisi  sayesinde  her  türlü konveyöre kolayca monte edilir.
Değişik şase enlerine adapte olabilmesi için ayarlanabilir bir aksa sahiptir ve her iki taraftan da 200 mm genişleyebilir