Konveyör Bant

Konveyör Bant

Sıyırıcı

PT Tungsten Bıçaklı Birincil Sıyırıcı

Her türlü uygulamada, özellikle yüksek derecede aşındırıcı malzemelerin taşındığı konveyörlerde kullanılabilirler.
Sıyırıcı Bıçaklar
Tambura teğet bir düzlemde çalışırlar. Tungsten bıçakların aşınma değerleri çok iyidir ve çok uzun süre çalışırlar. Metal gövdeye 2 civata yardımıyla monte edildikleri için de değiştirilmeleri çok kolaydır.
 
Bıçakların Saportları 
Saportlar bıçaklara esneklik sağlamak üzere dizayn  edilmişlerdir. Kauçuk saportlar titreşimleri ve gelen darbeleri  absorbe  etmede son derece etkilidirler.
Saportlar kauçuk segmentler halindedir ve her bir segment 124 mm genişliğindedir. Ana aksa kolayca monte edilirler. İki farklı sertlikteki kauçuğun kombinasyonuyla imal  edilirler. Sert  kauçuk  bölüm  (aksı  saran kısımdır) aksa sağlamca tutunmayı sağlar, daha yumuşak  olan    bölümse  (eğik  olan kısımdır) bıçaklara her yönde esneklik sağlar. Sıyırıcı segmentlerin her biri koruyucu, kırılmaz ve yapışmaz bir yönlendiriciye sahiptir. Bu yönlendiriciler sıyırılan   malzemenin   sıyırıcı üzerinde birikmesini önler.
 
Sıyırıcı Saportları
Sıyırıcımızın gövdesi sağlam metal profillerden oluşur. Sıyırıcının pozisyonunu belirlemek ve ilk baskıyı ayarlamak için kızaklı kılavuzu vardır. Uyumlu geometrisi  sayesinde  her  türlü konveyöre kolayca monte edilir. Değişik şase enlerine adapte olabilmesi için ayarlanabilir bir aksa sahiptir ve her iki taraftan da 200 mm genişleyebilir.