Konveyör Bant

Konveyör Bant

Solid Woven

Güvenlik Testleri

Bir Bant kesinlikle yangına neden olmamalı ve zor alev almalı, herhangi bir dış etkenden dolayı alev alması durumunda ise daha büyük bir yangına yol açmalı
Fenner Dunlop’un yangına karşı emniyet testleri konusundaki yaklaşımında; bir bandın kesinlikle yangına neden olmaması ve zor alev alması, herhangi bir dış etkenden dolayı alev alması durumunda ise daha büyük bir yangına yol açmaması esastır.
 
Yangına dayanıklılık standartları ve şartnameleri ülkeden ülkeye farklılık göstermekle birlikte bantlar dünya genelinde yürürlükte bulunan birçok yangına dayanıklılık performans standartlarına uygun özelliklerde tasarlanabilmektedir. konveyör bantlar üzerinde, yangın emniyet standartlarına uygunluklarının tespiti amacıyla yapılan testler, başlıca dört ana başlık altında toplanabilir.
 
1. Tambur Sürtünme Testi
Dönen bir tambur veya makara ile bunların üzerine monte edilen banttan kaynaklanabilecek tehlike, sürünmeden dolayı bant ve tamburun ısınmasıdır.
 
Test amacıyla alınan bir parça konveyör bant parçası, gerektiği gibi monte edilmek ve gerilmek suretiyle döner bir çelik tambur üzerine sarılarak gerçek koşullarda bandın durumu simüle edilir. Teste, belirlenen gerginlikte belli bir süre boyunca ya da bant kopana kadar devam edilir. Alev veya kıvılcım görülüp görülmediği kaydedilir ve tahrik tamburunun sıcaklığı ölçülür. Test, durağan ve/veya esintili havada yapılır. Bu test, konveyör yangınlarının önlenmesi konusunda muhtemelen şu ana kadar geliştirilen tek maden emniyet önlemidir.
 
2. Laboratuar Alev Testi
Nispeten küçük bir yangın kaynağından dolayı konveyör bandın önemli bir bölümünün alev alma veya yanma olasılığı test edilir.
Bu tehlike, genellikle küçük bir “Bunsen” tipi meşalenin bir bant numunesine tutulması ve sonucun gözlemlenmesi suretiyle değerlendirilir. Tamamen alev alma ve/veya kor haline gelmesinden kendiliğinden sönmesine kadar geçen süre ölçülür ve kaydedilir.
 
3. Galeri Yangın Testi
Nispeten büyük bir yangın kaynağından dolayı konveyör bandın önemli bir bölümünün alev alma veya yanma olasılığı (genellikle alev yayılması olarak anılır).
Bu tehlike ancak galeri yangın testi ile ölçülebilir. Test, çelik sehpa ile desteklenmiş bir konveyör bandı numunesi boyutları belirlenmiş bir kabine yerleştirilerek yapılır. Kabine bir yandan sürekli hava verilirken diğer yandan da numune bandın bir ucu belirlenmiş bir süre boyunca gaz brülörü ile ateşlenir. Alev kaynağı kesildikten sonra bandın zarar görmemiş kısmı fiziksel ölçülerle ve/veya matematiksel yöntemle belirlenir. Fenner Dunlop'un test tesisleri EN 1288-1 (6.Kısım) Orta Ölçekli Alev Yayılması testi hükümlerine uygun olarak inşa edilmiş ve İngiltere'de bulunan tek test merkezidir.
 
4. Elektriksel Direnç Testi
Hareketli konveyörlerde statik elektrik yükünün oluşması ve akabinde boşalması olasılığı ölçümüdür.
Elektriksel direnç, bandın yüzeyine yerleştirilen elektrotlar arasından belli gerilimde bir elektrik akımı geçirilerek tespit edilir. Elektriksel iletkenlik konusunda uluslararası alanda kabul kriteri, azami direnç 3.0 x 108 Ohm (300M Ohm)’dur. Fenner Dunlop’un PVC ve kauçuk terkipleri statik elektrik oluşmasını engellemek için bantların yeterince iletken olmasını temin edecek şekilde özel olarak formüle edilmiştir.