Konveyör Bant

Konveyör Bant

Sıyırıcı

ST Tungsten Bıçaklı İkincil Sıyırıcı

Her türlü uygulamada ve özellikle çok aşındırıcı malzemelerin taşındığı konveyörlerde kullanılırlar.
Sıyırıcı Bıçaklar
Bantın hareket yönüne dik bir biçimde yerleştirililer, özel tasarımı sayesinde sıyrılan malzemenin birikmesini önlerler. Bıçaklar   tungsten   esaslıdır   ve   çok   yüksek aşınma dayanımına sahiptir ve kauçuk saportlara 2 civata ile monte edilmişlerdir. Bu sayede çok kolay monte edilirler.
 
Bıçakların Saportları
Saportlar bıçaklara esneklik sağlamak üzere dizayn  edilmişlerdir.  Kauçuk  saportlar titreşimleri  ve  gelen  darbeleri  absorbe  etmede son derece etkilidirler. Saportlar   kauçuk segmentler halindedir ve her bir segment 124 mm genişliğindedir. Ana aksa kolayca monte edilirler. İki farklı sertlikteki kauçuğun kombinasyonuyla imal  edilirler.  Sert  kauçuk  bölüm  (aksı  saran kısımdır) aksa sağlamca tutunmayı sağlar, daha yumuşak  olan    bölümse  
(eğik  olan  kısımdır) bıçaklara her yönde esneklik sağlar.
 
Sıyırıcı Saportları
Saport,  ayarlanabilir  bir  baskı  sistemi  ihtiva eder. Baskı sistemi sıyırıcının sabitleme koluna bağlanmıştır. Bu sabitleme kolu L-profilden çok sağlam bir yapıdır. Saportlar, sıyırıcının konumunu belirleyebilmek üzere kızak sistemine sahiptir. Saportlar her iki tarafta da 200 mm genişleme özelliğine  sahiptir.  Bu sayede değişik  endeki bant şasilerine uyum sağlayabilirler.